Fundacja Syloe

„Kiedy nie można dodać dni do swojego życia, trzeba dodać życia swoim dniom.”
Anne-Dauphine Julliand

Drodzy Pacjenci i Ich Bliscy, 

Intencją Założycieli Hospicjum Domowego Siloe było stworzenie takiej instytucji, która otaczałaby wszelką możliwą opieką osoby cierpiące z powodu nieuleczalnych chorób. Dzięki współpracy z NFZ docieramy do domów chorych poprzez nasze oddziały. W miarę zdobywania doświadczeń, okazało się, że potrzeby naszych pacjentów są jednak o wiele szersze niż jest w stanie pokryć kontrakt z NFZ. Problemy finansowe uniemożliwiające skuteczne leczenie, samotność, brak wsparcia w najbliższym otoczeniu czy bezradność wobec utraty członka rodziny to jedne z nielicznych wyzwań, przed którymi stoimy. Mając nadzieję, że wspólnie z ludźmi dobrej woli uda się w pełni zaopiekować naszymi pacjentami i Ich rodzinami, powołaliśmy Fundację Syloe. 

Wśród wielu inicjatyw podejmowanych przez Fundację są między innymi:

  • promocja idei opieki paliatywnej wśród społeczeństwa  –  przeciwdziałanie krzywdzącym stereotypom dotyczącym opieki hospicyjnej, organizacja szkoleń i konferencji, wydarzeń edukacyjnych dla młodzieży i seniorów,
  • organizacja wolontariatu – szkolimy przyszłych wolontariuszy tak, by profesjonalnie wspomagali chorych w zmaganiach z chorobą oraz nieśli pomoc Ich rodzinom      w opiece,
  • wsparcie dla rodzin osieroconych – grupy wsparcia, indywidualna pomoc psychologiczna dla osób w żałobie, pomoc edukacyjna dla dzieci osieroconych,
  • pomoc materialna dla najuboższych pacjentów – refundacja leków, środków pielęgnacyjnych, sprzętu medycznego.

Życzeniem personelu hospicjum domowego jest niepozostawienie żadnego chorego bez niezbędnej pomocy. To właśnie pracownicy Hospicjum Siloe będąc najbliżej chorych, potrafią skutecznie rozpoznawać Ich potrzeby. Dlatego zachęcamy Państwa do włączenia się w pomoc realizowaną przez Fundację. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • wspierając nas dobrym słowem- opowiadając osobom w otoczeniu na czym polega pomoc hospicjum domowego i jakie niesie korzyści,
  • zostając naszym wolontariuszem,
  • wystawiając opinie na Google ,
  • Przekazując darowiznę materialną (środki pielęgnacyjne, opatrunkowe, sprzęty medyczne itp.)
  • Przekazując darowiznę finansową na konto Fundacji lub nasze zbiórki. 

Jesteśmy także otwarci na wszelkie inne propozycje pomocy.

Szczegółowe informacje na temat działań Fundacji Syloe oraz możliwości wsparcia naszych podopiecznych znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.siloe.pl oraz pod numerem telefonu 786 280 007.

Pozostajemy z życzeniami zdrowia,
Justyna i Tomasz Załęccy
Zarząd Fundacji Syloe