Wolontariusz

Wolontariat medyczny jest związany z bezpośrednią pomocą chorym oraz ich rodzinom. Wolontariusz medyczny w kontakcie z pacjentem i jego bliskimi w Siloe ma przydzielone takie obowiązki jak:

  • rozmowa 
  • towarzyszenie w życiu codziennym
  • pomoc w drobnych sprawach urzędowych
  • robienie zakupów
  • zagospodarowanie czasu wolnego chorym (np. czytanie, oglądanie filmów, wspólne gry itp.)
  • pomoc w utrzymaniu czystości i porządku w domu chorego
  • spacery i wyjścia na zewnątrz 
  • pomoc w pielęgnacji i karmieniu chorego

Klauzula informacyjna dla wolontariuszy