Pracownik socjalny

Pracownik socjalny pomaga chorym i ich rodzinom rozwiązywać różnorakie problemy socjalne. Informuje chorego i jego rodzinę o możliwych uzyskania świadczeń, pomaga w przygotowaniu i skompletowaniu dokumentów rentowych, stworzeniu wniosku o podwyższenie stopnia inwalidztwa z racji postępującej choroby, czy też o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji. Może pomóc w napisaniu pism, podań, odwołań od decyzji różnych instytucji.